snaPeaz Musics


Listen and download your favorite musics. If you found any bugs, please report us to info@snapeaz.net


Home > Lyrics > E.G.O. - Daužom tylą (Lyrics / Dainos žodžiai)

E.G.O. - Daužom tylą (Lyrics / Dainos žodžiai)

Date Added: 2017-05-08 16:25:26 Views: 5635

Po dienų naktis atėjo
Ramūs kūnai negirdėjo
Nesipuošk nei jokių rūbų
Klaidžioju tarp tavo klubų
Karšta mes nebejuokaujam
Dainos senos, naktys naujos
Viskio ir cigarų kvapas, tikro geismo aromatas

Šokiai šviesos ir kokteiliai, juda mūsų vakarėliai
Drasūs žvilgsniai, gražūs kūnai paskirti nakties fortūnai
Tavo būsenai sustojo, jau senai mes nemiegojom
Musų muziką netylą, mes šiandien sudaužom tyla

Šiandien šiandien sudaužom tylą ir mūsų muziką netyla
Šiandien sudaužom tylą ir mūsų muziką netyla
Šiandien sudaužom tylą

Ei ei, ou ou...
Šiandien sudaužom tylą
Ei ei, ou ou
Mus muzika netyla

Vertink tai absento šotais, svaigulys užvaldo protą
Jos iš džiunglių amazonės vaikšto su trumpais sijonais
Su džiunglių amazonės vaikšto su trumpais sijonais
Keliam jų rankas į viršų, nakties šios nepamirši
Pasinert į tavo kūna noriu, kai taisyklės griūva

Tavo kūnui, tavo meistras, nebijau būti palaidas
Jai reikės už savo brolį stosiu krušt betkokį molį
Niekas nieko neskaičiuoja, ši naktis po tavo kojom

Musų muziką netylą, mes šiandien sudaužom tyla
Šiandien šiandien sudaužom tylą ir mūsų muziką netyla
Šiandien šiandien sudaužom tylą
Ir mūsų muziką netyla
Šiandien sudaužom tylą
Mus muzika netyla

Ei ei, ou ou...
Šiandien sudaužom tylą
Ei ei, ou ou
Mus muzika netyla

Ei ei, ou ou...
Šiandien sudaužom tylą
Ei ei, ou ou
Mus muzika netyla