snaPeaz Musics


Listen and download your favorite musics. If you found any bugs, please report us to info@snapeaz.net


Home > Lyrics > Soliaris feat Kuzne - Lėtai (Lyrics / Dainos žodžiai)

Soliaris feat Kuzne - Lėtai (Lyrics / Dainos žodžiai)

Date Added: 2017-05-08 16:35:46 Views: 5459

Sunaikink mane lėtai ,
Noriu likt - čia amžinai,
Nepabust, sapnuot ilgai,
Kas gražu - mes kartu,
Liksim čia, tol kol norėsi tik tu
viena,
Užsimerk, kilsim į saulę pakelk
rankas,
Meile, patikėk ir prisimink amžinai
mane,
Tik neatsikelk - mūsų jau nebėra.
Ką jauti pramerkusi akis ryte, kai
noras būna,
Apkabinti ir prispaudęs prie savęs
tikėti ,
Kad viskas ,tai išties ta svajonė buvo manyje,Kur pradėjo gyvent su juo šalia tave,
Aš myliu, nepamiršiu, negailėsiu, visad prisiminsiu,
Kokį jausmą ji man kelia, kelia, kaip - ji,
Malonė širdį gelia diena, naktis - daužosi širdis,
Tas noras, kur buvo manyje,
Kur pradėjo gyventi ir mylėt tave - nebėra,
Prisiminsiu tave - tavas akis, kurios supažindino mus,
Kartu tarp debesų keliavome ten po mažu ,Kol neradau kitų žvaigždių,
Kai bėgs per skruostus ašaros, lietus tyliai prisiglausk,
Leisk verkti, kol liūdesys išdžius, kol liūdesys išdžius.( kol liūdesys išdžius)
Sunaikink mane lėtai ,
Noriu likt - čia amžinai,
Nepabust, sapnuot ilgai,
Kas gražu - mes kartu,
Liksim čia, tol kol norėsi tik tu viena,
Užsimerk, kilsim į saulę pakelk rankas,
Meile, patikėk ir prisimink amžinai mane,
Tik neatsikelk - mūsų jau nebėra.
Viskas, užteks, gana tylėt - nuo meilės bėgt,
Jau laikas iš naujo mylėt , tik nepalik, tik neišeik,
Alsuok, kalbėk, kartu mylėk ,
Kartu dalinkimės pasaulį žvaigždės - man, saulė - tau,
Meile, baigiu paskęst nebenoriu sustot,
Noriu tęst, negaliu, nebejaučiu šalia tavęs,
(Kai bėgs) per skruostus ašaros, lietus - tyliai prisiglausk,
Leisk verkt kol liūdesys išdžius.

Sunaikink mane lėtai ,
Noriu likt čia amžinai,Nepabust, sapnuot ilgai,
Kas gražu - mes kartu,
Liksim čia, tol kol norsėsi tik tu viena,
Užsimerk, kilsim į saulę pakelk rankas,
Meile, patikėk ir prisimink amžinai mane,
Tik neatsikelk - mūsų jau nebėra.
Sunaikink mane lėtai…(lėtai, lėtai)
Nepabust sapnuot ilgai…(ilgai, ilgai)
Sunaikink mane lėtai.